Podpora pri prijavah na razpise

Nudimo celovito podporo pri pridobivanju subvencij ali nepovratnih sredstev. Osredotočamo se na podjetništvo. Podjetnike obveščamo o ustreznih razpisih. Pomagamo jim, da svoje zamisli spremenijo v storitev/izdelek in ga čim prej spravijo na trg.

Obveščanje o razpisih za zbiranje ponudb

Izbira ustreznega razpisa

priprava in predložitev zahtevane dokumentacije

usklajevanje in nadzor projekta.

Izbira ustreznih izvajalcev in usklajevanje

Pomoč pri poročanju

Lahko nas najamete tudi za posamezne projekte.

Imamo strokovnjake in smo uspešni pri izvajanju bonov na področju:

Kibernetska varnost

Digitalno trženje

Dvig digitalnih kompetenc

Priprava digitalne strategije

Izdelava prototipov

Bon za tržne raziskave na tujih trgih

Povečajte svoje prihodke z javnimi razpisi!