Podjetje Marcelino d.o.o. je z dnem 3.7.2023 prejelo certifikat ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ki smo ga uvedli. Certifikat smo pridobili za poslovno področje razvoja digitalnih izdelkov.

Podelila nam jo je SIQ. Standard ISO 9001:2015 temelji na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo uspešne organizacije v svetu, tako proizvodne kot storitvene. Standard je povzetek dobre poslovne prakse in je kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti le najboljšim. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, njihova uporaba v praksi pa organizacijam omogoča, da dokažejo svojo sposobnost doslednega zagotavljanja izdelkov in storitev v skladu z zastavljenimi zahtevami ter izboljšujejo zadovoljstvo odjemalcev, kar je podlaga za uspešnejše poslovanje.

Podjetje nenehno sistematično upravlja in izboljšuje svoje poslovne procese, da bi doseglo svoje cilje. Z uvedbo zahtev standarda v naše poslovanje smo pridobili orodje, ki zagotavlja učinkovito upravljanje vseh poslovnih procesov in njihovo nenehno izboljševanje ter nam omogoča prepoznavanje in izpolnjevanje zahtev in pričakovanj strank.

Dodaj odgovor