Politika kakovosti

Politika kakovosti
Koda: 02 Politika kakovosti

Osnovna usmeritev podjetja MARCELINO D.O.O. (v nadaljevanju podjetje) je biti prepoznaven po kakovosti na področju razvoja digitalnih izdelkov.

To bomo dosegli z:
- Upoštevanje konteksta organizacije in uskladitev sistema vodenja kakovosti s strateško usmeritvijo podjetja. izpolnjevanje zahtev strank ter veljavnih zakonskih in regulativnih zahtev.
- Vodenje organizacije, da skupaj z zaposlenimi določi cilje kakovosti in opredeli odgovornosti za njihovo doseganje.
- Vzpostavitev, uporaba, vzdrževanje in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti - ISO 9001:2015.
- Nenehno povečevanje zadovoljstva strank
- Spremljanje in uporaba novih tehnologij ter usposabljanje zaposlenih.
- Skrbna izbira dobaviteljev
- Zavezanost k izboljšanju kakovosti digitalnega izdelka, ki presega pričakovanja strank.
- Nenehne izboljšave so del vsakega dne in vsakega dela.
- Zagotavljanje, da naši priročniki o politikah in postopkih odražajo naše dejanske dejavnosti.
- razumevanje, kako je naše delo vključeno v celoten potek dela podjetja.
- stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti na vseh stopnjah.

Okvir za določanje ciljev kakovosti:
- Z digitalizacijo procesov si prizadevamo za vitko organizacijo;
- Visokokakovostne storitve pomenijo izbiro tehnologij, ki zagotavljajo zanesljivost, modularnost in trajnost;
- Zadovoljstvo strank ustvarjamo s poslovnim modelom izboljšav in inovacij;
- Poslovanje v oblaku je jedro našega poslovanja: komunikacija prek e-pošte, datoteke v oblaku, komunikacija prek digitalnih kanalov.

Elektronska orodja za upravljanje in doseganje ciljev kakovosti:
- Upravljanje z uporabo dokumentacije ISO9001:2015 (obvezni in neobvezni dokumenti);
- Izvajanje in nadzor nalog, projektov in procesov na elektronskem portalu podjetja ISO9001;
- Izključitve so opredeljene v orodju za dokumentacijo ISO9001:2015;
- Analiza SWOT je priložena dokumentu 02 Politika kakovosti in je podlaga za določanje ciljev kakovosti.

Direktor je odgovoren za zagotavljanje, da je politika kakovosti posredovana vsem osebam, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu, in da je javno dostopna.