Pogoji in določila

Dobrodošli na https://marcelino.com/!

Ta stran je namenjena poslovanju med podjetji (B2B). Storitve na spletnem portalu niso namenjene fizičnim osebam ali končnim potrošnikom.

V teh pogojih so opisana pravila in predpisi za uporabo storitve Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o..

Spletno mesto, ki se nahaja na naslovu https://marcelino.com/.

Z dostopom do tega spletnega mesta domnevamo, da se strinjate s temi pogoji in določili. Ne nadaljujte z uporabo https://marcelino.com/ če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Naslednja terminologija velja za te pogoje, izjavo o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse pogodbe: V primeru, da se na tem spletnem mestu prijavite vi, se "stranka", "vi" in "vaš" nanaša na vas, osebo, ki se prijavlja na to spletno mesto in izpolnjuje pogoje družbe. "Podjetje", "mi", "mi", "naše" in "nas" se nanaša na naše podjetje. "Stranka", "Stranke" ali "Mi" se nanaša na stranko in na nas. Vsi izrazi se nanašajo na ponudbo, sprejem in plačilo, ki je potrebno za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način z izrecnim namenom izpolnitve strankine potrebe v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev družbe, v skladu s prevladujočim slovenskim pravom in ob upoštevanju le-tega. Kakršna koli uporaba zgoraj navedene terminologije ali drugih besed v ednini, množini, pisanju z veliko začetnico in/ali on/ona ali oni, se smatra kot medsebojno zamenljiva in se zato nanaša na isto.

Piškotki

Uporabljamo piškotke. Z dostopom do https://marcelino.com/, ste se strinjali z uporabo piškotkov v skladu z Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., politiko zasebnosti.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, ki nam omogočajo, da ob vsakem obisku pridobimo podatke o uporabniku. Naše spletno mesto uporablja piškotke za omogočanje funkcionalnosti določenih področij, da bi ljudem, ki obiščejo naše spletno mesto, olajšali obisk. Piškotke lahko uporabljajo tudi nekateri naši pridruženi/oglaševalski partnerji.

Licenca

Če ni navedeno drugače, so Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. in/ali njegovi dajalci licenc lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na https://marcelino.com/. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate s spletnega mesta https://marcelino.com/. za lastno osebno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih in določilih.

Ne smete:

Ponovna objava gradiva s spletne strani https://marcelino.com/.
prodajati, najemati ali podlicencirati gradivo s spletne strani https://marcelino.com/.
razmnoževanje, podvajanje ali kopiranje gradiva s spletne strani https://marcelino.com/.
Preoblikovanje vsebine iz spletne strani https://marcelino.com/.

Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa tega sporazuma.

Del tega spletnega mesta ponuja uporabnikom možnost, da na določenih področjih spletnega mesta objavljajo in izmenjujejo mnenja in informacije. Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., njenih zastopnikov in/ali podružnic. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki jih je objavila. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. ne odgovarja za komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali nastale zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojava komentarjev na tem spletnem mestu.

Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročajo kršitev teh pogojev.

Zagotavljate in izjavljate, da:

Upravičeni ste do objave komentarjev na našem spletnem mestu in imate za to vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami katere koli tretje osebe;
Komentarji ne vsebujejo žaljivega, obrekovalnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki posega v zasebnost.
Komentarji se ne bodo uporabljali za nagovarjanje ali spodbujanje poslovanja ali običajev ali predstavljanje komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti.

Družbi Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., podeljujete neizključno licenco za uporabo, reprodukcijo, urejanje in pooblastilo drugim za uporabo, reprodukcijo in urejanje vseh vaših komentarjev v vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezave na našo vsebino

Naslednje organizacije se lahko povežejo z našim spletnim mestom brez predhodne pisne odobritve:

vladne agencije;
Iskalniki;
Novičarske organizacije;
Distributerji spletnih imenikov lahko vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta na enak način, kot vzpostavijo povezavo do spletnih mest drugih podjetij, ki so navedena na seznamu, in
Akreditirana podjetja v celotnem sistemu, razen neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih središč in skupin za zbiranje sredstev za dobrodelne namene, ki ne smejo vzpostaviti hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če je povezava ustrezna: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, ki povezuje, in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) spada v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje.

Upoštevamo in odobrimo lahko tudi druge zahteve za povezave naslednjih vrst organizacij:

splošno znanih virov informacij za potrošnike in/ali podjetja;
comcommunity sites;
združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije;
distributerji spletnih imenikov;
spletni portali;
računovodska, odvetniška in svetovalna podjetja ter
izobraževalne ustanove in trgovinska združenja.

 
 

Zahtevke za povezavo iz teh organizacij bomo odobrili, če se bomo tako odločili: (a) zaradi povezave ne bomo imeli neugodnega mnenja o sebi ali o naših akreditiranih podjetjih; (b) organizacija pri nas nima negativnih zapisov; (c) korist, ki nam jo prinaša vidnost hiperpovezave, odtehta odsotnost Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o.; in (d) povezava je v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če je povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, na katero se povezuje, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) spada v kontekst spletnega mesta stranke, na katero se povezuje.

Če ste ena od organizacij, navedenih v odstavku 2 zgoraj, in želite vzpostaviti povezavo z našim spletnim mestom, nas morate o tem obvestiti tako, da nam pošljete e-pošto na naslov [email protected]. Navedite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke ter URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate vzpostaviti povezavo do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite vzpostaviti povezavo. Na odgovor počakajte 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko vzpostavijo hiperpovezavo do našega spletnega mesta na naslednji način:

z uporabo imena našega podjetja ali
z uporabo enotnega iskalnika virov, na katerega se povezuje, ali
z uporabo kakršnega koli drugega opisa našega spletnega mesta, na katerega se povezuje, ki je smiseln v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki vzpostavlja povezavo.

Brez licenčne pogodbe za blagovno znamko ni dovoljena uporaba logotipa ali drugih umetniških del družbe Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., za povezovanje.

iFrames

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja ne smete ustvariti okvirov okoli naših spletnih strani, ki na kakršen koli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Odgovornost za vsebino

Ne odgovarjamo za nobeno vsebino, ki se pojavi na vaši spletni strani. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi zahtevki, ki se pojavijo na vaši spletni strani. Na nobeni Spletni strani se ne smejo pojavljati povezave, ki bi se lahko razlagale kot žaljive, nespodobne ali kaznive ali ki kršijo, drugače kršijo ali zagovarjajo kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo, da odstranite vse povezave ali katero koli posamezno povezavo do našega spletnega mesta. Potrjujete, da boste na zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in politiko povezav. Z nenehnim povezovanjem z našo spletno stranjo se strinjate, da ste zavezani tem pogojem in določilom za povezovanje in jih upoštevate.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in obvestite. Prošnje za odstranitev povezav bomo preučili, vendar tega nismo dolžni storiti ali vam neposredno odgovoriti.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bo spletno mesto še naprej na voljo ali da bo gradivo na njem posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse izjave, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in uporabo tega spletnega mesta. Nobena določba te izjave o omejitvi odgovornosti ne bo:

omejiti ali izključiti naše ali vaše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe;
omejiti ali izključiti naše ali vaše odgovornosti za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
omejiti katero koli našo ali vašo odgovornost na način, ki ni dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo; ali
izključuje naše ali vaše obveznosti, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.
Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tem obvestilu o omejitvi odgovornosti: (a) veljajo v skladu s prejšnjim odstavkom; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega obvestila o omejitvi odgovornosti, vključno s pogodbenimi in odškodninskimi obveznostmi ter obveznostmi zaradi kršitve zakonskih obveznosti.
Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na njem na voljo brezplačno, nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. v skladu z zakonskimi standardi ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot odgovornega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Družba Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (ODRP). Platforma je potrošnikom na voljo prek elektronske povezave http://ec.europa.eu/odr. Zgornja uredba temelji na Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbi (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktivi