Tingimused

Tere tulemast aadressile https://marcelino.com/!

See lehekülg on mõeldud ettevõtetevahelise (B2B) suhtluse jaoks. Veebiportaalis olevad teenused ei ole mõeldud füüsilistele isikutele ega lõpptarbijatele.

Käesolevad tingimused kirjeldavad Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. kasutamise eeskirju ja eeskirju.

Veebileht, mis asub aadressil https://marcelino.com/.

Selle veebisaidi külastamisega eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake kasutamist https://marcelino.com/ kui te ei nõustu võtma kõiki sellel leheküljel esitatud tingimusi.

Järgnev terminoloogia kehtib käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse ja loobumise teatise ning kõigi lepingute kohta: "Klient", "teie" ja "teie" viitab teile, isikule, kes on logitud sellele veebisaidile ja järgib ettevõtte tingimusi. "Ettevõte", "Meie", "Meie", "Meie" ja "Me" viitab meie ettevõttele. "Pool", "Pooled" või "Meie", viitab nii Kliendile kui ka meile. Kõik terminid viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja tasumise arvestamisele, mis on vajalik selleks, et viia läbi meie abi kliendile kõige asjakohasemal viisil, et täita kliendi vajadusi seoses ettevõtte poolt osutatud teenuste osutamisega, vastavalt Sloveenia kehtivatele õigusaktidele ja nende alusel. Eespool nimetatud terminoloogia või muude sõnade kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedega ja/või ta/seda või nad, on käsitletav vahetatavana ja seega viidates samale.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid. Juurdepääsuga https://marcelino.com/nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, mis võimaldavad meil iga külastuse puhul kasutaja andmeid kätte saada. Meie veebisait kasutab küpsiseid, et võimaldada teatud valdkondade funktsionaalsust, et hõlbustada meie veebisaidi külastavate inimeste tööd. Mõned meie partnerid/reklaamipartnerid võivad samuti kasutada küpsiseid.

Litsents

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad kogu https://marcelino.com/ lehel oleva materjali intellektuaalomandi õigused Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. ja/või tema litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Te võite kasutada seda lehekülge https://marcelino.com/. isiklikuks kasutamiseks vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud piirangutele.

Te ei tohi:

Avaldage uuesti materjalid aadressilt https://marcelino.com/.
Müüa, rentida või all-litsentseerida materjali https://marcelino.com/.
reprodutseerida, paljundada või kopeerida materjali aadressilt https://marcelino.com/.
Jagage sisu ümber aadressilt https://marcelino.com/.

Käesolev leping algab käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeval.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust avaldada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud valdkondades. Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende avaldamist veebilehel läbi. Kommentaarid ei kajasta Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad nende arvamusi ja seisukohti avaldava isiku seisukohti ja arvamusi. Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. ei vastuta kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahju või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või tekkinud seoses kommentaaride kasutamise ja/või avaldamisega ja/või ilmumisega sellel veebisaidil.

Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada ebasobivaks, solvavaks või mis on vastuolus käesolevate tingimustega.

Te garanteerite ja kinnitate, et:

Teil on õigus avaldada kommentaare meie veebisaidil ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, kolmandate isikute autoriõigusi, patente või kaubamärke;
Kommentaarid ei sisalda laimavaid, laimavaid, solvavaid, ebasündsaid või muul viisil ebaseaduslikke materjale, mis rikuvad eraelu puutumatust.
Kommentaarid ei kasutata äritegevuse või tavade taotlemiseks või edendamiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Käesolevaga annate Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o.'le mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, muuta ja lubada teistel kasutada, reprodutseerida ja muuta teie kommentaare mis tahes vormis, formaadis või meedias.

Hüperlinkid meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusasutused;
Otsingumootorid;
Uudisteorganisatsioonid;
Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidile samamoodi, nagu nad loovad hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
Süsteemi lai akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevuslikud kaubanduskeskused ja heategevusgrupid, mis ei tohi meie veebisaidile hüperlinki luua.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link on olemas: (a) ei ole mingil moel petlik; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete ja/või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole veebilehe konteksti.

Me võime kaaluda ja heaks kiita ka muud tüüpi organisatsioonide lingitaotlusi:

üldtuntud tarbija- ja/või äriteabeallikad;
comcommunity saidid;
ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
online kataloogi levitajad;
internetiportaalid;
raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad ning
haridusasutused ja kutseühingud.

 
 

Me kiidame nende organisatsioonide lingitaotlused heaks, kui me nii otsustame: (a) link ei lase meid või meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsalt näidata; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu meile kompenseerib Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad meie kodulehele linkida, kui link on olemas: (a) ei ole mingil moel petlik; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole veebilehe konteksti.

Kui te olete üks eespool punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja aadressil [email protected]. Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed ning oma veebilehe URL, nimekiri URL-idest, kust te kavatsete meie veebilehele linkida, ja nimekiri meie veebilehe URL-idest, millele soovite linkida. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlingi luua järgmiselt:

meie ärinime kasutamine või
Kasutades ühtset ressursilokatsiooni, millele on viidatud, või
Kasutades mis tahes muud meie veebisaidi kirjeldust, millele on lingitud, mis on mõttekas linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja formaadis.

Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. logo või muu kujunduse kasutamine linkimiseks ei ole lubatud, kui puudub kaubamärgi litsentsileping.

iFrames

Ilma eelneva nõusoleku ja kirjaliku loata ei tohi te luua meie veebilehtede ümber raame, mis muudavad kuidagi meie veebilehe visuaalset esitlust või välimust.

Sisuline vastutus

Me ei vastuta mis tahes sisu eest, mis ilmub teie veebisaidil. Te nõustute kaitsma ja kaitsma meid kõigi nõuete vastu, mis on tõusnud teie veebisaidil. Veebilehel ei tohi olla ühtegi linki, mida võib tõlgendada kui laimavat, rõvedat või kuritegelikku või mis rikub või muul viisil rikub või propageerib kolmandate isikute õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Õiguste reserveerimine

Meil on õigus nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mõne konkreetse lingi meie veebisaidile. Te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama kõik lingid meie veebisaidile. Samuti jätame endale õiguse igal ajal muuta neid tingimusi ja linkimise poliitikat. Jätkuvalt meie veebisaidile linkides nõustute, et olete seotud ja järgite neid linkimistingimusi.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebisaidil mis tahes põhjusel solvava lingi, võite meiega igal hetkel ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Me kaalume taotlusi linkide eemaldamiseks, kuid me ei ole kohustatud seda tegema ega teile otse vastama.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei garanteeri selle täielikkust või täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Vastutusnõue
Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses välistame kõik meie veebilehe ja selle kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles vastutuse välistamise avalduses ei ole:

piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse eest;
piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku väärkajastamise eest;
piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava õiguse kohaselt lubatud; või
välistada mis tahes meie või teie kohustusi, mida ei saa kehtiva õiguse alusel välistada.
Käesolevas jaos ja mujal käesolevas vastutuse välistamise osas sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kuuluvad eelneva lõike kohaldamisalasse ja (b) reguleerivad kõiki vastutuse välistamisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktiõigusest ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.
Kuni veebileht ning veebilehel olev teave ja teenused on tasuta, ei vastuta me mis tahes liiki kahjude eest.

Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine

Ettevõte Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. ei tunnusta vastavalt õigusnormidele ühtegi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise täitjat, kes vastutaks tarbijavaidluste lahendamise eest, mille tarbija võib algatada vastavalt tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadusele. Ettevõte Marcelino, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o. kui kaupade ja teenuste pakkuja avaldab oma veebisaidil elektroonilise lingi tarbijavaidluste veebipõhisele lahendamise platvormile (ODRP). Platvorm on tarbijatele kättesaadav elektroonilise lingi kaudu http://ec.europa.eu/odr. Eespool nimetatud määrus põhineb tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadusel, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) nr 524/2013, mis käsitleb tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2016/2004 ja direktiivi